tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
anything you cant quite remember
i hid the thingy in the wha'sname
viết bởi Bernie 24 Tháng chín, 2003