tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to masturbate the male reproductive organ commonly known as the penis.
Monty whacks the beast on a daily basis in school.
viết bởi Maurice Lung 24 Tháng năm, 2005