tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The Anglicised pronounciation of the town of Waikouaiti, New Zealand
"Mate, off to 'whacka-whitey'?"
viết bởi Lynn of Te Awamutu 21 Tháng năm, 2009

Words related to whacka-whitey

dunedin fush new zealand otago town