tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
when your thong can be seen above your pants
wow she is whale tailin' tonight
viết bởi miranda k 21 Tháng mười, 2006
 
2.
|Verb| - When a girls thong is showing or is high on her back.
Dang Monica, I see you Whale Tailin' tonight!

Girl I know you love the ocean, 'cause you Whale Tailin like crazy.
viết bởi PolaroidBlues 01 Tháng sáu, 2014