tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
a greeting or introduction to another
whelem dutty boys!
viết bởi laura pyburn 08 Tháng ba, 2004