Referring to a one night stand or a brief sexual encounter with no strings attached.
All I want is a wham-bam-thank-you-mam. I dont want a relationship.
viết bởi cherisheachday 16 Tháng ba, 2007
to make along story short its the gentlemen's way of saying:"Yo bitch lets fuck right now!"its also done very quickly and to make it an offical wham bam thank you mam never talk to the woman again in your live.
Sir Manchowder:so sanchez what did u and "lisa" do last night?
Sir Sanchez:oh just gave her a wham bam thank you mam thats all.
viết bởi SIR DIRTY SANCHEZ 27 Tháng hai, 2005
A rhyming term, similar to quickie.
Type an example of how it's used in a sentence... (wham bam thank you mam)
viết bởi Skyllfully 30 Tháng một, 2016
To fuck a girl, quickly leave, and never talk to that dumb broad again
Guy # 1: You still talking to sally?

Guy # 2: HELL NO! It was just a wham bam thank you mam
viết bởi jiujitsujack 08 Tháng tám, 2009
Indicating a very wreckless macho military action that comes off very well.
Wham-bam-thank-you-mam 50 calibre machine gun.
viết bởi Kung-Fu Jesus 01 Tháng năm, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×