tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
gangster for what's up
What 'ose, g?
viết bởi Rosh 20 Tháng tư, 2003