tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Phrase meaning "what's up" or "how's it going"
"Hey bro, what good?"
viết bởi endorph 11 Tháng sáu, 2008