tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
your mom
what i did last night?? your mom...
viết bởi dfsjaghieruerrjhnfvbendgarouah 24 Tháng tư, 2010
3 0