tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
another word for butt, booty, ass,etc
Shake what yo mamma gave you!
viết bởi sexylexie 13 Tháng năm, 2007

Words related to what yo mamma gave you

ass booty butt dance shake