tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
what are you gonna do about it
what you gon do if i mess yo face up
viết bởi slang banga 07 Tháng bảy, 2006