tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
where you at.
where u bout to go
im chillen, what you iz?
viết bởi rnh 27 Tháng năm, 2009

Words related to what you iz?

chillin good kool nice polite