Top Definition
A phrase used when you agree with something. Usually said loudly, and in a deep voice.
Man, that nigga is crazy!
WHAT YOU SAID!
#i agree #that's wassup #true dat #that's the truth #fo shizzle
viết bởi Jessyka00 12 Tháng tư, 2007
To ask some one what that have said to you
Chuck, what you said?
#say #said #ask #question #understand
viết bởi Callie's-Mommy 09 Tháng hai, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×