tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
means what do you want to do
dick: what you tryin to do?
chris: i'm tryin to chill today son
viết bởi sexy baby 0106 01 Tháng năm, 2005