tìm từ bất kỳ, như là boo:
 
1.
the proper way to ask a man/woman what is happening in their life at the moment
what's up man? I heard you got the clap.
viết bởi tsssisssisss 15 Tháng tám, 2011