tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
whats going on whats happening
yo dude whata guan?
nothing you?
viết bởi Daniel rooke 22 Tháng tư, 2008