tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a way to blow someone off when their being a jerk,
"Ben stop being such a jerk!"
"no!"
"pfft whatevera ben!"
viết bởi EB 26 Tháng hai, 2005