What your mother says when she wants to gab on and on, and is thinking of more things to say, but doesn't want you to talk or butt in yet. A pidgin english (Hawaiian slang) filler word, like UHHH...!
"I went to Malia's house, and whatyoucall ... she wasn't home, but that's okay with me, you know what I mean? Whatyoucall... blah, blah, blah
viết bởi dah_09 22 Tháng một, 2009

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×