tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Some cunt called Herny
Herny is a massive wheelchair fan
viết bởi steve101010167 06 Tháng mười, 2013