Comedy Motor Home Option
"Get out of my wheelhouse!" ~ SSM
viết bởi KKM 09 Tháng chín, 2004
Location or area on the front of the human body between the neck and the abdomen.
The quarterback passed the ball to the receiver right in his wheelhouse.
viết bởi B Stanton 19 Tháng chín, 2005
someone's personal space. can be used when someone is in your face, or in your business.
dude, get back, your all up in my wheelhouse.
viết bởi fenderbender298 10 Tháng bảy, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×