tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A rhetorical question condensed into a fatalistic statement
Wherefromhere, he sighs.
viết bởi Hercolena Oliver 23 Tháng tám, 2009