Top Definition
The neccesary means, often the financial means.
Fry- I'm pretty sure I didn't do it; I just don't have the wherewithall to defend myself.
#werewithall #wearwithall #means #combo-words #neccesity
viết bởi Grant P 06 Tháng ba, 2007
See wherewithal (in any standard dictionary)
I didn't have the wherewithall (sic) to pay for dinner.
#wherewithall #wearwithall #wearwithal #misspellings #definitions
viết bởi b0mbrman 04 Tháng mười một, 2007
A word used to describe everything and anything. (See Pafoofnik) If you don't know Who, What, When, Where, Why, or what for, use a wherewithall.
"John's description of that color as gloopy was a wherewithall."
#thingama-jig #whatchamacallit #dis here #widget #blodget
viết bởi Stan Klecha 03 Tháng mười, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×