tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
to beat someone to a boody pulp
i'm whippin towski mutha fucka
viết bởi Bob Dorfer 06 Tháng năm, 2003