tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
noun: someone who licks their lips a lot.
example: LL Cool J

Sentance: "That nigga a whistle-wetter."
viết bởi azealiabanks 26 Tháng mười một, 2013