tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
a step above white trash
"I don't want people to think I'm white trash because I'm like a step above that.... I'm like white clutter."
- Justin McKinney, comedian
viết bởi z-dot 19 Tháng bảy, 2011