tìm từ bất kỳ, như là bias:
 
1.
an ass big enough with a white guy. but not large enough for blacks, hispanics
tay-may has a white guys ass dude.
viết bởi BlackNiggASmaLLPeNiS 05 Tháng ba, 2009

Words related to white guys ass

ass boobs taymay wamp white guy