Top Definition
1. A pale dude
2. A white person's dick
3. A gang leader in Malibu
The shooter, identified as white kong, has gone on a rampage in the streets.

Justin is white kong.
viết bởi barry 01 Tháng tám, 2004
adj:. A white man or boy who thinks he is tough and ghetto.
It comes from the movie malibu's most wanted. No one messes with me the white kong!
#wigger #tough white boy #rich boy trying to be tough #crazy white boy #messed up wigger
viết bởi sohil 14 Tháng tám, 2006
A white haired king kong
the great white kong can leap over mountians
#king kong #donkey kong #white kong #godzilla #malibu
viết bởi white kong420 16 Tháng tư, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×