tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
when a chick is giving you head cum on her face and yell WHITE POWER!!
i gave her a soaking "white power shower"
viết bởi jrj5784 15 Tháng hai, 2010