tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A Hispanic person that acts and looks white..!
She's such a white spick.
viết bởi Pablo valazquez 31 Tháng mười hai, 2013