tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
when your penis erupts after someone does something incredibly orgasmic
Roy: I cut my finger off, call an ambulance
Sean: white storm bro, white storm
viết bởi silverzet 16 Tháng mười hai, 2012