A Class A tobacco cigarette. Bearing connotations of happiness, the term is used mostly by tobacco afficionados, seldom by haters or smoke nazis.
Ninja, could hook me up with one of them whitesticks?
viết bởi dg 420 11 Tháng mười hai, 2005
An english slang word used to describe a blind man.
"Aww this guy at the airport said I was the most beautiful woman he'd ever seen."
"Did he have a white stick?"

Or:

"That DJ is really cute."
"You MUST have a white stick."
viết bởi CThomas 04 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×