tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
pansy ass butt pirate
French Canadians are whittigos.
viết bởi Jebus and friends 14 Tháng ba, 2004