tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
slang 4 Cops
yo da whitums r cumin
viết bởi Mc Mobroj 14 Tháng chín, 2003