tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Acronym for "what happens in Vegas, stays in Vegas"
I'd love to tell you more, but whivsiv, baby!
viết bởi Drew 30 Tháng ba, 2005