tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
noun - urinal, bathroom, toilet
Yo, i gotta go to the wiz box
viết bởi shady guju 22 Tháng bảy, 2005