tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Paper used for wrapping marijuana joints
whizler, Bambu, various cigarette papers
viết bởi wnit 05 Tháng năm, 2009