tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Slang for Whataburger
Let's hit the Whizot after the gang bang tonight.
viết bởi Skizot 29 Tháng một, 2005