tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
word for passing wind.comes from Roald Dahls book The BFG
After his bean soup Jerry did a large whizpop.
viết bởi Sjwebb42 19 Tháng tư, 2006