Speed, Amphetamine.
"I got on the whizz and started sum shit."
viết bởi Diego 11 Tháng chín, 2003
Meaning to urinate, or pee, most famously used by Homer Simpson.
Im going for a whizz, with the bathroom door open! HOMER SIMPSON
viết bởi krackpipe 13 Tháng mười hai, 2003
Whizz or whipper is the drug speed.
This shit is fucking crazy whizz / I'm whizzing like fuck!
viết bởi od 22 Tháng tư, 2003
the most popular vibrator sold by anne summers. a bit noisy and boring but does its job quite efficiently.
that whizz uses up all my batteries
viết bởi anon 26 Tháng hai, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×