tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A phrase made popular by a ridiculously good-looking human being; meaning "who is this".
'hey tyler!!!!!'
'who a this.'
viết bởi tyboiifolyfe 20 Tháng sáu, 2007

Words related to who a this

a this tyler who who is this