tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A term used when someone has a really ugly haircut.
"Look at that chicks hair."

"Nice hair, who cut the bush?"
viết bởi PPL. (: 09 Tháng mười một, 2011