tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
When you see a yellow school bus you scream "WHO ON DAT BUS" like a black man.
Paulina: WHO ON DAT BUS?!
Leeana: your mother.
viết bởi Georgw 20 Tháng ba, 2011