tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
woman that has ALOT of energy
dont be a tired ass bitch. i need seconds
viết bởi CarlTheShanker 12 Tháng mười một, 2003