tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Who is bored
Whobored if no team scored?
viết bởi Hercolena Oliver 10 Tháng mười một, 2008