tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
greeting such as what up
Whoodie who ma nizzle
viết bởi Bootie Master 06 Tháng mười một, 2003