tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When you have nothing to call some shiz you call it a whoopachoo.
That idiot actually eats that whoopachoo!!
viết bởi Mo fo 02 Tháng bảy, 2003