White girl with a booty.
Check out that whooty, I guess white girls do got back.
viết bởi madogz_69 22 Tháng mười, 2008
Top Definition
A white girl who has a pretty face, a nice slim waist, and a voluptiously large, bountiful, beautiful booty!
Man, I just saw some pictures of Jaime Koeppe. She's one of the most sexy women in the entire universe! She's absolutely a true whooty!
viết bởi Knowledge Doctor 17 Tháng bảy, 2009
n- a white chick with a booty like a black chick.
"Do you see that whooty over there?"
"She has a whooty."
viết bởi Hendrix322 08 Tháng tám, 2008
White girl with a booty.
Tiffany: Dang, Jessica, does this fat ass of mine make my ass look big?

Jessica: Word, Tiffany. You're a whooty.

Tiffany: Righteous.
viết bởi Carla is a whooty. 06 Tháng chín, 2008
A great term to describe a fantastic booty on a hot white girl.
Guy 1: Whoa, that Jessica Simpson girls got one huge ass!

Guy 2: Yeah man that's just one big whooty.
viết bởi Maccabeus 14 Tháng chín, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×