tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
An expression of ecstatic joy so intense that it needs it's own sentence and punctuation.
I just won a marathon all by myself. whooyah!
viết bởi djword 05 Tháng hai, 2010