tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a big pussy
After I pounded this chick for a couple months, I turned her little pussy into a whopper cat.
viết bởi jyner 14 Tháng chín, 2013