Top Definition
hideously ugly slut. a horrific, subhuman specimen. a heinous whore.

coined by perez hilton.
tara reid is looking especially whoreanus tonight!
viết bởi bellewasok 09 Tháng tư, 2005
Derived from the words 'whore' and 'anus', describes something that is especially awful.
"That dress she wore was whoreanus"

"Hey I Heard he's hot"
"No way he is totally whoreanus!"
viết bởi LVMH 23 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×